GIMP – program za obradu slika

http://informatikazaosnovce.wordpress.com/2012/03/12/program-za-obradu-slika-gimp/

Objavljeno pod Informatika i računarstvo za 6. razred | Ostavite komentar

http://informatikazaosnovce.wordpress.com/2012/03/12/program-za-obradu-slika-gimp/

http://informatikazaosnovce.wordpress.com/2012/03/12/program-za-obradu-slika-gimp/

 

 

Objavljeno pod Uncategorized | Ostavite komentar

Prezentacija o Svetom Savi

Objavljeno pod Uncategorized | Ostavite komentar

Korišćenje interneta u nastavi tehničkog i informatičkog obrazovanja

Internet je svetski sistem umreženih računarskih mreža koji je transformisao način na koji funkcionišu komunikacioni sistemi.
Počeci interneta se vežu za stvaranje ARPANET-a, 1969. godine, mreže računara pod kontrolom Ministarstva odbrane SAD.
Danas, internet povezuje milijarde računara širom sveta na jedan nehijerarhijski način.
Internet je proizvod spoja medija, računara i telekomunikacija. Međutim, internet nije samo proizvod tehnološkog napretka, nego takođe društvenih i političkih procesa, uključujući naučnu zajednicu, politiku i vojsku.
Od svojih korena kao jedno neindustrijsko i neposlovno okruženje vezano za naučnu zajednicu, internet se vrlo brzo proširio na svet trgovine i poslovanja. Ipak, bilo je potrebno skoro 30 godina da se internet nametne kao tehnološka inovacija koja konstantno transformiše društvo i ekonomiju.

internet

Koriscenje Interneta u nastavi tehnickog i informatickog obrazovanja

Objavljeno pod Informatika i računarstvo za 8. razred | Ostavite komentar

Pojam informatike i računarstva

Informatika i računarstvo su nauke koje se bave strukturom i automatskom (mašinskom) obradom podataka.

Informatika se bavi pronalaženjem optimalnih rešenja za probleme. Jednom pronađeno rešenje se može koristiti za niz sličnih problema. Na osnovu matematičkih aksioma se modeliraju i analiziraju strukture i procesi iz stvarnog sveta. Opisivanje problema i procesa omogućavaju simulacije tih procesa. Rešenja problema se definišu u obliku algoritama koji obrađuje određenu strukturu podataka.

Pojam informatika se sastoji od reči informacija i automatika. Prvi put se pominje u Nemačkoj godine 1957. od strane Karla Štajnbuha. Ovaj pojam pokriva istovremeno nauku o računarima (računarstvo) i nauku o informacionim sistemima.

Informatika ima za osnovu matematiku, elektroniku, fiziku i neke inženjerske nauke.

Nastala je u 19. veku razmišljanjem tadašnjeg genija Čarlsa Bebidža, koji je zamislio mašinu koja bi uzimala podatke, obrađivala ih na neki način i onda obrađene podatke prikazivala.

Bebidž je to naravno zamislio potpuno mehanički, dok su danas računari elektronski.

1326737800_300583449_1-Popravka-racunara-Pivara.jpg

Nekoliko reči o informatici i računarstvu

Objavljeno pod Informatika i računarstvo za 5. razred | 1 komentar

Računarska grafika i tipovi grafičkih datoteka

racunarska grafika i tipovi grafickih datoteka

U ovom članku ćete pronaći korisne podatke o sledećem:
– Šta je to računarska grafika?
– Gde se upotrebljava?
– Koji su to elementi i principi računarske grafike i slično.

racunarska grafika

Objavljeno pod Informatika i računarstvo za 6. razred | Ostavite komentar

Ubacivanje novog fonta

Ovaj članak je namenjen učenicima petog razreda, ali i svima onima koji žele da nauče osnovne stvari o Kontrolnoj tabli (Control Panel).

Objavljeno pod Informatika i računarstvo za 5. razred | Ostavite komentar